» Yrityksille

Kuvaus mahdollisesta yhteistyöstä

 1. Autosynergia sopii alkupalaverin yhteistyöyrityksen kanssa.
 2. Palaverissa Autosynergia kertoo toiminnastaan ja tavoitteistaan.
 3. Selvitetään yhteistyöyrityksen työvoimatarpeet ja halukkuus työllistämiseen tai harjoittelupaikan tarjoamiseen.
 4. Autosynergia tarjoaa mahdollisuutta täsmäkouluttaa uusi työntekijä yhteistyöyritykselle.
 5. Autosynergia kertoo, mille sektorille heillä on mahdollisuus kouluttaa työntekijä. Selvitetään täsmäävätkö yhteistyöyrityksen tarve ja Autosynergian mahdolliset koulutussektrorit.
 6. Autosynergia opastaa, mitkä ovat yhteistyöyrityksen työllistämis- ja tuensaantimahdollisuudet.
 7. Yhteistyöyritys kertoo uuteen työntekijään liittyvät vaatimukset ja toiveet.
 8. Autosynergia etsii sopivaa henkilöä.
 9. Sopivan henkilön löydyttyä Autosynergia esittelee hänet yhteistyöyritykselle.
 10. Jos henkilö ei ole sopiva, Autosynergia etsii toisen ehdokkaan.
 11. Selvitetään koulutusmuoto ja tuleva työnkuva yksityiskohtaisesti.
 12. Suunnitellaan täsmäkoulutuksen aikataulu huomioonottaen tilanne ja tarve.
 13. Täsmäkoulutuksen aikana työntekijä tutustuu tulevaan työnantajaan ja työpaikkaan Autosynergian työvalmentajan kanssa.
 14. Täsmäkoulutuksen aikana yhteistyöyritys laittaa tukiasiat ja muut kuten työsopimukseen liittyvät asiat vireille Autosynergian avustuksella.
 15. Täsmäkoulutuksen jälkeen työntekijä siirtyy yhteistyöyrityksen palvelukseen.
 16. Yhteistyö ja yhteydenpito Autosynergian, yhteistyöyrityksen ja työntekijän kanssa jatkuu.
 17. Autosynergia tukee kaikin mahdollisin tavoin työntekijän sulautumista uuteen työyhteisöön ja -tehtävään.
 18. Autosynergia tekee raportin yhteistyön onnistumisesta.
 
Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä, puh / fax 014 676 180